Vabane majavalitseja funktsioonidest

Keskendu oma põhitegevustele

Usalda oma kinnisvara juhtimine professionaalidele

HALDUSTEENUS ÄRIHOONETELE​

 • Tagame omaniku ootustele ja eesmärkidele vastava kinnisvara jätkusuutliku kasumise ning kasutajate ja üürnike rahulolu läbi kvaliteetse haldusteenuse osutamise:
 • Koostame omaniku vajadusest lähtuvalt hoonete korrashoiu eelarve;
 • korraldame tehnohoolduse ja heakorra teenuste hankimise ning lepingute sõlmimise;
 • Teostame sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;
 • Korraldame väikemahulisi remontöid;
 • tagame infoliikumise osapoolte vahel (omanik, üürnik, teenusepakkuja);
 • korraldame kulude jagamise üürnike vahel;
 • korraldame tarbimisteenuste lepingute sõlmimise ja vajadusel muutmise;
 • kinnisvara omaniku nõustamine kinnisvara korrashoiu küsimustes;
 • Korraldame võlamenetluse ja võlglade sissenõudmine.

KORRASHOIU TEENUSTE HANGETE KORRALDAMINE

 • Korraldame korrashoiu (tehnohoolduse, heakorra ja tugiteenuste) hanked, tagades omaniku ootustele vastavalt kinnisvara korrashoidmise õiglase turuhinnaga:
 • Kaardistame objekti
 • Koostame lähteülesande;
 • Kaasame korrashoiuturu parimad koostööpartnerid;
 • Tagame pakkumiste võrreldavuse;
 • Korraldame lepingu sõlmimise.

KORRASHOIU HANGETE LÄHTEÜLESANNE KOOSTAMINE

 • Kaardistame Teie kinnisvara objektid ning koostame Teie objektide kohta kinnistu ja hoone passid
 • Koostame just Teie kinnisvara jaoks vajalikus mahus korrashoiuteenuste hankimiseks lähteülesande, millega saavutate parima hanketulemuse ja omanikule õigusaktidega määratud kohustusete täitmist.

KORRASHOIU LEPINGUTE ANALÜÜS

 • Teostame sõlmitud korrashoiu lepingute analüüsi
 • Teeme ettepanekud teenuste mahtu optimeerimiseks lähtuvalt omaniku eesmärkidest.

Ärikinnisvara teemaliste küsimustega pöördu palun:

Alex Roost

+372 52 21119

alex@remicon.ee